Zapraszamy na badania fokusowe dotyczące wstępnej wersji rekomendacji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu fokusowym, dotyczącym wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które zostały wypracowane w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy do wzięcia udziału w badaniach fokusowych. W trakcie spotkań będzie możliwość wypowiedzenia się na temat wstępnych rekomendacji, zgłoszenia krytycznych uwag oraz zaprezentowania swoich pomysłów, itp.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 17.11.2016 r. w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Chodkiewicza 30, w sali 25A, godz. 10.00. Spotkanie potrwa 2 godziny.
Drugie spotkanie odbędzie się w Toruniu dnia 18.11.2016 r. w siedzibie Fundacji Stabilo, przy ul. Fosa Staromiejska 30/6, godz. 10.00. Spotkanie potrwa 2 godziny.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w jednym ze spotkań do dnia 16.11.2016 r. drogą mailową pod adres biuro@stabilo.org.pl. Uczestnikom spoza miast, w których będą organizowane spotkania oferujemy zwrot kosztów dojazdu.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]