Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim

W latach 2017-2018 w partnerstwie z Fundacją Court Watch Polska i Fundacją Arkadia, realizowaliśmy projekt pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”.

Celem projektu było zwiększenie zdolności 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dokonaliśmy analizy zadań tych instytucji, opracowaliśmy rekomendacje pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz ich wykorzystania. Celem projektu było ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania z usług placówek publicznych. Budżet projektu wynosił około 1.700.000 złotych.