Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim

 

Celem projektu było zwiększenie zdolności 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dokonaliśmy analizy zadań tych instytucji, opracowaliśmy rekomendacje pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz ich wykorzystania. Celem projektu było ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania z usług placówek publicznych. Budżet projektu wynosił około 1.700.000 złotych.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]