Materiały prezentowane podczas seminarium podsumowującego projekt „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas seminarium upowszechniającego rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” w dniach 19-20.12.2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się.

  1. Rekomendacje „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” pobierz
  2. Zjawisko NEET czyli o  generacji  młodych  osób  znajdujących  się w  najtrudniejszej  sytuacji  na  rynku  pracy pobierz
  3. Praca zawodowa w perspektywie różnic pokoleniowych pobierz
  4. Osoby z kategorii NEET w perspektywie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim –https://prezi.com/1pvhexp7vh50/osoby-z-kategorii-neet-w-perspektywie-badan-przeprowadzonych-w-ramach-projektu-efektywnie-dla-modziezy-nowe-standardy-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]