Zestaw dokumentów wypracowanych w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16

Prezentujemy zestaw dokumentów wypracowanych w ramach projektu pn. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Raporty z badań, analiz oraz konsultacji społecznych posłużyły do opracowania końcowego produktu – Zestawu rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.


Zestaw dokumentów wypracowanych w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16

  1. Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle europejskiej literatury naukowej – pobierz
  2. Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle dokumentów formalno-prawnych- pobierz
  3. Raport z badań jakościowych i ilościowych prowadzonych w ramach projektu Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – pobierz
  4. Raport z konsultacji społecznych – pobierz
  5. Zestaw rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – pobierz