Nabór na stanowisko „Badacza/ki” do Zespołów Monitorujących

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Badacz/ka w Zespole Monitorującym.

Opis stanowiska:

o   zbieranie danych o instytucji monitorowanej,
o   opracowanie planu monitoringu,
o   przeprowadzenie monitoringu,
o   weryfikacja wykorzystania rekomendacji,
o   Miejsce pracy: województwo kujawsko-pomorskie.
Więcej szczegółów w regulaminie rekrutacji – tutaj
Wymagania obligatoryjne:
o   wykształcenie wyższe,
o   znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
o   co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych,
o   doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych,
o   3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności (Członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób niepełnosprawnych),
o   znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej.
Wymagania dodatkowe:
o   biegła znajomość dokumentów: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się; Ustawa Prawo budowlane; Ustawa Kodeks wyborczy; Ustawa o systemie oświaty; Ustawa Kodeks pracy; Ustawa o służbie cywilnej; Ustawa o pracownikach administracji samorządowej; Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
o   5 lat doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności (Członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób niepełnosprawnych),
o   znajomość języka migowego i metod komunikowania się z osobami o specyficznych potrzebach w tym zakresie,
o   5 lat doświadczenia w zakresie dostępności i/lub projektowania uniwersalnego (w tym potwierdzony udział w przeprowadzaniu audytów dostępności i/lub publikacje dotyczące tematyki dostępności, projektowania uniwersalnego),
o   znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym:
  • przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej,
  • analizę danych jakościowych i ilościowych,
  • opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych,
  • opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.
Oferujemy:
o   umowę o pracę,
o   rozwojową pracę w miłej atmosferze,
o   szkolenia tematyczne,
o   atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletnej i wypełnionej aplikacji do dnia 20.02.2017 r. (formularz rekrutacyjny – pobierz), jedną z form:
  • mail (biuro@stabilo.org.pl),
  • poczta tradycyjna/kurier/osobiście (Fundacja Stabilo, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń).

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji – tutaj.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]