Wyniki naboru gmin do projektu grantowego „Partycypacja w planowaniu”

Zespół Ekspercki dokonał wyboru 29 gmin, które będą miały szansę otrzymać grant w ramach projektu
„Partycypacja w planowaniu”, więc nadszedł moment publikacji wyników.

Podczas naboru do projektu swoje aplikacje złożyło 38 gmin z całej Polski. W związku z tym na listę główną przyjęliśmy 24 gminy, na listę rezerwową 5 gmin.

Wszystkim gminom serdecznie dziękujemy za udział w procesie naboru i bardzo cieszymy się na współpracę z wybranymi.

Zaczynamy !

szczegółowa lista aplikacji gmin przyjętych do realizacji (lista główna) – do pobrania w PDF

Szczegółowa lista aplikacji gmin przyjętych na listę rezerwową – do pobrania w PDF

Aplikacje nieprzyjęte do realizacji – szczegółowa lista do pobrania w PDF

Protokół z posiedzenia Zespołu Eksperckiego dotyczącego oceny i wyboru aplikacji.

Projekt „Partycypacja w planowaniu” realizujemy w partnerstwie z WiseEuropa – Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich w ramach POWER.