Zapraszamy na warsztaty dla przedstawicieli/ek NGO: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych”, które poprowadzi prawnik Piotr Wódkowski. Warsztat realizujem w ramach projektpn. „Organizacje stanowią prawo”.

Nowy projekt ustawy odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przewiduje bardzo kontrowersyjne rozwiązania. M.in, których celem jest umożliwienie karania organizacji, za przestępstwa popełnione przez członków jej organów, pracowników ale również kontrahentów.

Zakaz działalności fundacji lub spółki z powodu popełnienia przestępstwa przez jej kontrahenta, tylko na podstawie postanowienia prokuratora, bez kontroli sądowej…brzmi jak zły sen? Żeby taki scenariusz pozostał jedynie złym snem, trzeba jednak działać.

Cel warsztatów

Kompleksowe przedstawienie zagrożeń (jak również pewnych plusów), jakie wiążą się z projektowaną regulacją odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób czyn zabroniony może zostać „powiązany” z organizacją żeby mogła ponosić za niego odpowiedzialność.

Omówimy przebieg postępowania przeciwko podmiotowi, z uwzględnieniem środków zabezpieczających takich jak zakaz działalności, czy korzystania z dotacji (nałożone przed wyrokiem). Przyjrzymy się także karom, na jakie może zostać skazany podmiot zbiorowy.

Jako, że nowe prawo działa jako swoisty „suplement” do kodeksu karnego, uczestnicy również poznają, za pomocą praktycznych przykładów, niezbędne dla zrozumienia materii zagadnienia prawa karnego. Omówimy również dotychczasowy stan rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa.

Czego dowiedzą się Uczestnicy/czki warsztatów

 • czy fundacja/stowarzyszenie może ponieść karę za przestępstwo popełnione przez kontrahenta albo osobę niezatrudnioną w fundacji?
 • jakie kary w świetle nowego prawa może ponieść organizacja pozarządowa?
 • jakimi uprawnieniami będzie dysponował prokurator wobec podejrzanego podmiotu, bez kontroli sądu, jeszcze przed wydaniem jakiegokolwiek wyroku?
 • jakie były najpoważniejsze zastrzeżenia podnoszone w trakcie konsultacji nad projektem nowego prawa?

Zapewniamy:

 • lunch i bufet kawowy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały warsztatowe,
 • certyfikat ukończenia warsztatów.

Warsztaty odbędą się 6-7.04.2019 r. w Centrum Torunia, w godz. 09.00-16.00.

Zgłosić można się do dnia 03.04.2019 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Program warsztatów – pobierz

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Efektem pracy na warsztacie i w ramach wsparcia powarsztatowego będzie wypracowanie tzw. scenariusza wprowadzenia zmiany, w którym zawarte będą propozycje i pomysły zmiany prawa w zakresie tematycznym warsztatów.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” realizujemy w partnerstwie: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki.

Projekt ma następujące cele:

 • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
 • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
 • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
 • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]