Rozpoczynamy rekrutację gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu”

Z  dniem 15 stycznia 2019 rozpoczęła się rekrutacja gmin – uczestników projektu „Partycypacja w Planowaniu”. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na indywidualne spotkania organizacyjno-wprowadzające i składanie aplikacji.

Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2019 roku do 25 marca 2019 roku.

Przed złożeniem formularza aplikacyjnego zapraszamy wszystkie zainteresowane gminy do przesłania zgłoszenia na bezpłatne indywidualne spotkanie organizacyjno-wprowadzające w gminie – pobierz zgłoszenie tutaj.

Nasi eksperci skontaktują się z Państwem i umówią termin spotkania.

Do pobrania:

  1. Regulamin doboru gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu” – pobierz
  2. Formularza aplikacyjny – pobierz
  3. Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego stosowanych w projekcie – pobierz
  4. Imienna lista miast średnich (255 miast, w tym 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów) – pobierz
  5. Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni całkowitej – pobierz

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w zakładce projektu: 

https://stabilo.org.pl/partycypacja-w-planowaniu/

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Umowa na jego realizację została zawarta pomiędzy Partnerstwem a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]