Rusza Inkubator NGO 2020 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu!

Zamierzasz rozpocząć działalność w organizacjach społecznych, ale nie wiesz, od czego zacząć? Inkubator jest właśnie dla Ciebie!
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bydgoskim inkubatorze organizacji pozarządowych?

Co to jest inkubator organizacji pozarządowych?

Inkubator to wsparcie „na start” dla nowych organizacji pozarządowych w Bydgoszczy. Jeśli zarejestrowaliście organizację w okresie ostatnich 24 miesięcy, lub planujecie założyć organizację w ciągu najbliższego pół roku, to Inkubator jest właśnie dla Was.

Podczas realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą̨ wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego zarządzania organizacją, planowania jej rozwoju w trakcie spotkań́ warsztatowych oraz indywidualne wsparcie ekspertów ds. NGO.

Inkubator to warsztaty i doradztwo. Ale to także wymiana doświadczeń́, nowe znajomości oraz możliwość́ nawiązania współpracy, czy partnerstw w projektach. Inkubator to możliwość́ dla przedstawicieli/-ek III sektora w Bydgoszczy, aby skorzystać́ zupełnie bezpłatnie z   kompleksowego wsparcia merytorycznego „na start”.

Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 6 warsztatów.

1) Co trzeba wiedzieć́ o organizacjach pozarządowych?

– Czym jest organizacja pozarządowa, rejestracja organizacji, pojęcia ważne dla organizacji.
– Potrzeby wynikające z ustawy o pożytku, w tym formy prowadzenia działalności przez NGO. – Podstawy prawne działania organizacji.
– Współpraca wewnątrzsektorowa, zrzeszenia się organizacji, federalizacja.

2) Najważniejsze obowiązki organizacji!

– Obowiązki księgowe organizacji, obowiązki sprawozdawcze, terminy, o których trzeba pamiętać, status OPP.
– Współpraca z administracją publiczną (współpraca finansowa i pozafinansowa, partnerstwo międzysektorowe, Programy współpracy, partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, gremia doradcze i opiniodawcze, rady pożytku).

3) NGO finansowanie projektów

– Różne możliwości i źródła finansowania (czyli m.in. źródła samorządowe, inne publiczne, fundusze prywatne, fundraising).
– Zarządzanie organizacją, w tym dywersyfikacja źródeł przychodów NGO.

4) Myślenie projektowe – Jak skutecznie pisać projekty?

– Logika projektowa.
– Elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów, harmonogram i budżet projektu.
– Jakich błędów unikać.
– Dobre praktyki.

Spotkanie 2-dniowe, łącznie 8-godzin warsztatu z zakresu tworzenia projektów – logika projektowa, elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów; harmonogram i budżet projektu.

5) Ludzie w NGO

– Współpraca z wolontariuszami – prawa i obowiązki organizatora wolontariatu, – Koordynowanie zespołem,
– Praca on-line zespołu w czasie COVID-19
– Etyka w NGO – Karta Zasad
– Motywacja
– Jak się nie wypalić?

6) Marketing i promocja

– Czym jest marketing
– Grupy docelowe
– Budowanie wizerunku
– Identyfikacja wizualna
– Strona internetowa
– Pozycjonowanie
– Tworzenie atrakcyjnych treści
– Narzędzia Google /kalendarz, dokumenty, wizytówka i inne/.

W trakcie warsztatów 1-6 zostaną zaprezentowane narzędzia on-line wykorzystywane w czasie COVID-19.

Moduły szkoleniowe:

– Aplikacja Zoom – jak prowadzić ciekawe szkolenie? Moderacja webinarium.
– Mapa myśli na przykładzie narzędzia Ayoa.
– Narzędziownik – inne inspirujące programy do pracy zdalnej

Spotkania będą realizowane głównie w soboty między 10-14.

Miejsce realizacji

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Rekrutacja:

Udział w Inkubatorze dotyczy wyłącznie osób z organizacji zarejestrowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy lub planujących założyć organizację w ciągu najbliższego pół roku na terenie Miasta Bydgoszczy.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w Inkubatorze mają przedstawiciele organizacji, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach w/w zadania w poprzednich latach i osoby planujące założenie organizacji.

  
Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz numer telefonu i adres e-mail wraz z klauzulą RODO (do pobrania TUTAJ) prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@stabilo.org.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

Rekrutacja trwa do 14 października 2020 roku.

Inkubator realizowany jest przez Fundację Stabilo wraz z Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.