Warsztaty: Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”, które poprowadzi Katarzyna Sadło – trenerka działająca w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Tym razem chcemy zaprosić na wyjazdowe warsztaty, które odbędą się w Hotelu Austeria w Ciechocinku. Coraz to nowe regulacje, które wymuszają na organizacjach dodatkową sprawozdawczość oraz nakładają dodatkowe obowiązki, utrudniają czasem bieżące działania. Co więcej, prawo przystosowane do dużych podmiotów nie zawsze sprawdzi się przy małych organizacjach. – Chcesz to zmienić? – Zgłoś się na warsztaty!

Cel warsztatów

Chcemy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować liczne obowiązki, które są narzucane na 3 sektor. Przykładem dyskutowanych regulacji będzie
ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także projektu ustawy o transparentności organizacji pozarządowych. – W ostatnim czasie szczególnie projekt o transparentności określany jako „Lex Woś” wzbudza bardzo duże zainteresowanie i kontrowersje. Warto więc podjąć dyskusję i wypracować uwagi ze strony przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce?
 • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce?
 • Jakie są obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych?
 • Czy kolejne regulacje służą rozwojowi organizacji pozarządowych?
 • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz przystosowania regulacji do specyfiki działań organizacji pozarządowych?
 • Co to jest transparentność organizacji?
 • Kiedy stajemy się instytucją, która jest zobowiązana do tworzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu?
 • Czemu projekt ustawy o transparentności jest nietransparentny?

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian w istniejącym prawie oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji scenariusza wprowadzenia zmiany.

Zgłaszać można się do 22.09.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Program warsztatów dostępny jest tutaj

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz

Termin warsztatów: 26-27 września 2020

Miejsce: Hotel Austeria, Bema 32, 87-720 Ciechocinek

Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9-16.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem podczas rekrutacji warsztaty odbędą się w dwóch grupach. Druga grupa będzie realizować warsztaty 3-4 października 2020 w Hotelu Austeria w Ciechocinku.

Prowadząca: 

Katarzyna Sadło – Trenerka i konsultantka organizacji pozarządowych, autorka publikacji poradniczych poświęconych prawnym aspektom funkcjonowania organizacji, pozyskiwaniu środków na działalność oraz partycypacji publicznej. Członkini zarządu Fundacji dla Polski prowadzącej Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, oraz Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Członkini Obywatelskiego Forum Legislacji skupiającego ekspertów zaangażowanych w działania na rzecz przejrzystości procesu legislacyjnego.

Zapewniamy:

 • śniadanie, lunch, kolację i bufet kawowy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • nocleg,
 • materiały warsztatowe,
 • certyfikat ukończenia warsztatów

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt
finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Projekt ma następujące cele:

 • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
 • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
 • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
 • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]