Szukamy Praktykantów i Praktykantek

Fundacja Stabilo poszukuje  Praktykantów i Praktykantek do współpracy przy realizacji projektu badawczego z zakresu socjologii i badań społecznych.

Zapraszamy do składania aplikacji na odbywanie praktyk studenckich lub absolwenckich w obszarze badań społecznych (nauki humanistyczne, nauki społeczne). W szczególności szukamy osób związanych z kierunkami studiów takim jak: Socjologia, pedagogika, praca socjalna, politologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Zadania praktykanta/ki miałyby polegać na:
a) Udziale w opracowaniu planów monitoringu dla jednostek samorządu terytorialnego
b) Udziale w prowadzonych monitoringach w jednostkach samorządu terytorialnego:
• wsparcie w procesie zbierania danych w wybranych obszarach,
• wsparcie w procesie analizy zebranych danych i tworzeniu rekomendacji,
• udział w przygotowywaniu raportu wstępnego,
• wsparcie w procesie analizy raportu wstępnego przez instytucję monitorowaną i naniesienie uwag.

Praktyki dotyczą udziału w realizowanym projekcie badawczym pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER 2014-2020. 

Zadania realizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, biuro Fundacji mieści się w Toruniu. W ramach praktyk planowane są wyjazdy do instytucji monitorowanych – do urzędów. Wyjazdy odbywają się w zespołach 3 osobowych samochodem służbowym (nie wymagamy prawa jazdy).

Zdobądź ciekawe i cenne doświadczenie dzięki pracy w dużym  projekcie badawczym o zasięgu wojewódzkim. Zgłoś się!

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: biuro@stabilo.org.pl. Czekamy na zgłoszenia do 20.11.2017. 

Oferta dostępna również w Biurze Karier UMK: oferta praktyk

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]