Urzędy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

W dniu 21.02.2017 została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a partnerstwem, złożonym z Fundacji Stabilo, Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Arkadia, na realizację projektu pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Partnera wiodącego – Fundację Stabilo – reprezentował jej prezes – Łukasz Broniszewski.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50. jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu rekomendacji dla ww. 50 instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz wykorzystanie ich. Chodzi zatem o sprawienie, aby osobom z niepełnosprawnościami łatwiej było korzystać z usług placówek publicznych, tak ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. Projekt przewiduje budżet około 1.700.000 złotych i będzie realizowany do końca października 2018.

Już niedługo uformowane zostaną Zespoły Monitoringowe, które będą odwiedzać jednostki administracji publicznej. W każdym zespole znajdzie się także osoba z niepełnosprawnością, której perspektywa umożliwi pełne i dogłębne poznanie barier, jakie znajdują się w budynkach użyteczności publicznej.

Zachęcamy do śledzenia realizacji projektu na bieżąco.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]