Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 2.03.2017 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium pt. „Relacje Rząd – III Sektor. Praktyczne wymiary realizacji wolności zrzeszania się”. Uczestnikami byli przedstawiciele wielu różnych organizacji pozarządowych z całego kraju. Słowo wstępne wygłosił sam Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar. W obradach brał udział przedstawiciel Fundacji Stabilo – Filip Gołębiewski.

Najważniejszym kontekstem dla tego spotkania był rządowy projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego najnowsza wersja datowana jest na dzień 28.02.2017 oraz stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w tej sprawie. Ustawa wzbudza wiele kontrowersji, co można było zaobserwować podczas wypowiedzi uczestników seminarium. Podnoszone były zarówno uwagi co do zasadności centralizacji dystrybucji środków dla NGO jak i szczegółowych zapisów proponowanej ustawy i ich ewentualnej niezgodności z aktami wyższego rzędu, a także innych niedoskonałości. Zastanawiano się nad prawdziwymi intencjami pomysłodawców ustawy oraz nad procesem konsultacji projektu, który – zdaniem wielu – nie był prawdziwym procesem konsultacyjnym, a miał jedynie charakter informacyjny. Pojawiały się pojedyncze głosy popierające zasadność proponowanych zmian, ale panowała powszechna zgoda, że sam projekt wymaga jeszcze znacznych poprawek.

Rzecznik Praw Obywatelskich zastanawiał się, na ile może być platformą porozumienia, między stroną rządową, a trzecim sektorem w powyższej kwestii i obiecał namysł i pogłębioną refleksję w tej sprawie.

Więcej o wydarzeniu oraz źródła zdjęć pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-relacje-rzad-iii-sektor-praktyczne-wymiary-realizacji-wolnosci-zrzeszania-sie

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]