Wpływamy na Toruń

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by wspólnie szukać rozwiązań mających na celu ulepszenie komunikacji na linii miasto – mieszkańcy, zwiększenie poczucia sprawczości torunian i torunianek oraz zatrzymanie niekorzystnych procesów niszczących najbardziej wartościową tkankę miasta.

Wsparcie finansowe naszych działań otrzymaliśmy z projektu interwencyjnego #WpływamynaToruń, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Na początku 2023 roku spotkaliśmy się nieformalnie po raz pierwszy. Rozmawialiśmy o:

  • fasadowości konsultacji społecznych w Toruniu,
  • presji inwestycyjnej, która wiąże się z usuwaniem istniejącej zieleni i niszczeniu tej, która pozostaje,
  • fatalnym modelu konsultacji planów zagospodarowania przestrzennego,
  • planowanej zabudowie Winnicy i Wrzosowiska, zniszczeniu lasu łęgowego na Kępie Bazarowej,
  • o sposobie prowadzenia prac na Bulwarze Filadelfijskim i o innych miejscach w Toruniu.

W ostatnim czasie podejmowaliśmy wiele działań.

11 czerwca 2023 roku zorganizowaliśmy spacer po toruńskiej Winnicy, podczas którego opowiadaliśmy o jej zabytkowej architektonicznej zabudowie oraz wyjątkowych walorach przyrodniczych w obszarze Natury 2000 i jego otulinie.

W ramach cyklu spotkań Laboratorium Myśli 26 lipca 2023 roku miało miejsce spotkanie w Towarzystwie Naukowym w Toruniu z Andrzejem Andrysiakiem – autorem książki ,,Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu” oraz twórcą cyklu audycji ,,Mała władza”. Rozmowa, poprowadzona przez Paulinę Błaszkiewicz, dziennikarkę Gazety Wyborczej, dotyczyła problemów funkcjonowania samorządów.

26 sierpnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie w toruńskiej Winnicy z dr Kasprem Jakubowskim, autorem książki „Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich”. Podczas wydarzenia można było posłuchać wykładu o naturalnej sukcesji roślin, a następnie udać się na spacer po Winnicy.

Następne spotkanie realizowane w ramach Projektu dotyczyło zieleni w mieście oraz naturalnej retencji. Wydarzenie odbyło się 25 października 2023 roku w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Ekspertem, z którym rozmawiała na wskazane tematy Karina Obara (dziennikarka, pisarka, eseistka, artystka wizualna) był Jan Mencwel – autor książek „Hydrozagadka. Kto zabiera polska wodę i jak ją odzyskać” oraz „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”, za którą autor był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii Książka Reporterska Roku 2021. Gość spotkania jest również animatorem kultury, publicystą, komentatorem, działaczem społecznym i aktywistą miejskim oraz współzałożycielem i przewodniczącym stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Podczas spotkania zawiązała się żywiołowa dyskusja na temat stanu zieleni w poszczególnych częściach Torunia.

Nasze działania możesz śledzić na Facebooku.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

The project benefits from a grant under the Active Citizens Fund – Regional Programme from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]