Wpływamy na Toruń

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by wspólnie szukać rozwiązań mających na celu ulepszenie komunikacji na linii miasto – mieszkańcy, zwiększenie poczucia sprawczości torunian i torunianek oraz zatrzymanie niekorzystnych procesów niszczących najbardziej wartościową tkankę miasta.

Wsparcie finansowe naszych działań otrzymaliśmy z projektu interwencyjnego #WpływamynaToruń, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Na początku 2023 roku spotkaliśmy się nieformalnie po raz pierwszy. Rozmawialiśmy o:

  • fasadowości konsultacji społecznych w Toruniu,
  • presji inwestycyjnej, która wiąże się z usuwaniem istniejącej zieleni i niszczeniu tej, która pozostaje,
  • fatalnym modelu konsultacji planów zagospodarowania przestrzennego,
  • planowanej zabudowie Winnicy i Wrzosowiska, zniszczeniu lasu łęgowego na Kępie Bazarowej,
  • o sposobie prowadzenia prac na Bulwarze Filadelfijskim i o innych miejscach w Toruniu.

W ostatnim czasie podejmowaliśmy wiele działań.

11 czerwca 2023 roku zorganizowaliśmy spacer po toruńskiej Winnicy, podczas którego opowiadaliśmy o jej zabytkowej architektonicznej zabudowie oraz wyjątkowych walorach przyrodniczych w obszarze Natury 2000 i jego otulinie.

W ramach cyklu spotkań Laboratorium Myśli 26 lipca 2023 roku miało miejsce spotkanie w Towarzystwie Naukowym w Toruniu z Andrzejem Andrysiakiem – autorem książki ,,Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu” oraz twórcą cyklu audycji ,,Mała władza”. Rozmowa, poprowadzona przez Paulinę Błaszkiewicz, dziennikarkę Gazety Wyborczej, dotyczyła problemów funkcjonowania samorządów.

26 sierpnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie w toruńskiej Winnicy z dr Kasprem Jakubowskim, autorem książki „Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich”. Podczas wydarzenia można było posłuchać wykładu o naturalnej sukcesji roślin, a następnie udać się na spacer po Winnicy.

Nasze działania możesz śledzić na Facebooku.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny