Badanie NGO w Bydgoszczy

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, do jakich mogły prowadzić pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy/migracyjny i kryzys ekonomiczny.

Badanie ma na celu ustalenie, jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi problemy i z jakimi barierami się zmagają po to, żeby udoskonalić ofertę wsparcia organizacji pozarządowych w mieście.

W ramach badania przeprowadzone zostaną indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wolontariuszami i przedstawicielami instytucji. Będą także zrealizowane zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami bydgoskiego środowiska organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz przedstawicielami RDPP, pracownikami UMB i/lub jednostek miejskich współpracujących z NGO.

Dodatkowo badanie obejmuje wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wolontariuszami.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]