Zapraszamy na warsztat pn. „O jawności życia publicznego”.

Zapraszamy do zgłaszania się na bezpłatne warsztat pn. „O jawności życia publicznego”, który odbędzie się w dniach 11-12.01.2018 r. a poprowadzi go Filip A. Gołębiewski. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Warsztat pn. „O jawności życia publicznego” dotyczący projektowanej ustawy o tym samym tytule, skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tą tematyką: pracowników, członków, wolontariuszy.

Podczas dwudniowego spotkania w centrum Torunia, na warsztat weźmiemy najnowszy projekt ustawy o jawności życia publicznego, który w ostatnich tygodniach wzbudzał tak wiele kontrowersji w środowisku III sektora w całej Polsce. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • jak tworzona była ustawa i czego dotyczy;
 • jak przebiegały konsultacje społeczne ww. ustawy;
 • jakie zmiany w dostępie do informacji publicznej przewiduje ustawa;
 • kim są whistleblowerzy (sygnaliści) i jaki sposób uregulowania ich statusu proponuje ta ustawa;
 • jakie są plusy i minusy proponowanego w projekcie ustawy publicznego rejestru umów.

Spotkanie, mimo, że będzie dotyczyło spraw jak najbardziej poważnych, odbywać się będzie w przyjaznej i luźnej atmosferze sprzyjającej krytycznej pracy. Naszym zadaniem będzie bowiem zastanowienie się w jaki sposób przedstawiciele III sektora w Kujawsko-Pomorskiem mogliby włączyć się w proces stanowienia prawa w tym zakresie. Czekamy na zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona!

Zapewniamy:

 • lunch i bufet kawowy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały warsztatowe,
 • certyfikat ukończenia warsztatów.

Zgłosić można się do dnia 10.01.2018 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki. Projekt ma następujące cele:

 • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
 • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
 • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
 • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]