Zaproszenie do wypełnienia ankiety w ramach projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Konsorcjum międzynarodowego projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, którego polskim koordynatorem jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, zaprasza do wzięcia udziału w badaniu sondażowym dotyczącym integracji i reintegracji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi z rynkiem pracy.

Aktualnie w ramach projektu prowadzone jest internetowe badanie sondażowe dotyczące kwestii zatrudnienia osób chorujących przewlekle. Europejski projekt PATHWAYS www.path-ways.eu ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w obszarze integracji i reintegracji zawodowej osób chorujących przewlekle oraz zwiększenie poziomu ich zatrudnienia w Europie. Kluczowym zadaniem w projekcie jest zrozumienie trudności, z którymi osoby chorujące przewlekle borykają się w życiu zawodowym oraz wypracowanie metod ich niwelowania. Celem jest także określenie, jakie – w opinii osób mających różne problemy zdrowotne – warunki powinny panować w miejscu pracy, aby osoby te mogły pracować zawodowo.

Zapewniona jest anonimowość uczestników badania.

link do ankiety: https://goo.gl/forms/HR0MwXgImws31YRQ2

Kontakt telefoniczny w sprawie projektu pod numerem: 12 423 10 03 wew. 15. Informacji udzielają: dr Barbara Woźniak, mgr Aleksandra Piłat oraz mgr Monika Brzyska.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]