Zawiązanie Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży- nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

W dniach 29-30 sierpnia 2016 r., w murach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3, odbyło się seminarium warsztatowe w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim” (Działanie 2.4 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Seminarium skupiło grono przedstawicieli instytucji i organizacji z całego regionu, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem w zakresie aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. należących do tzw. kategorii NEET (not in employment, education or training). Osoby te weszły do szerokiego Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w celu rozszerzenia zakresu i trafności narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych wykorzystywanych wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Grono ekspertów pracujących nad wspomnianym zestawem rekomendacji, które ostatecznie – po uwzględnieniu konsultacji społecznych oraz opinii Partnerstwa – trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, WUP, OHP i regionalnych instytucji rynku pracy.

Skład członków Partnerstwa przerósł oczekiwania Projektodawcy – stanowią go 22 podmioty, reprezentujące wszystkie sektory (publiczny, społeczny oraz prywatny), subregiony województwa oraz różne obszary działań (m.in. podmioty zajmujące się problematyką młodzieży, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty funkcjonujące w systemie edukacji czy pracodawcy lub organizacje pracodawców).

W skład Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie weszli:

 1. Fundacja Stabilo – Partner Wiodący
 2. Fundacja Aktywizacja
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 6. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
 9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
 13. Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
 14. Agencja Pośrednictwa Pracy i Zatrudnienia T&W
 15. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski
 16. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” Dorota Wierzgała
 17. Focus Training Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna
 18. Instytut Treningu Psychologicznego Artur Mikiewicz
 19. LATARNIA
 20. WOOLF Paweł Szwarcbach
 21. CST Coaching Anita Orzechowska
 22. The Training Concept Sp. z o.o.
 23. Higher Sp. z o.o.

Pierwszego dnia Seminarium poruszone zostały zagadnienia wprowadzające do tematu Rekomendacji: prof. Ryszard Gerlach z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW w Bydgoszczy przedstawił problemy i perspektywy rozwoju człowieka przy uwzględnieniu jego ścieżki edukacyjnej. Sytuację rynku pracy w regionie omówiła Beata Piskorska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, z kolei doradczyni zawodowa z PUP w Chełmnie – Joanna Pasińska omówiła konkretne narzędzia aktywizacji stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zaprezentowane zostały również doświadczenia w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami przez Agatę Gawską – prezeskę Fundacji Aktywizacja oraz wstępne wyniki badań dotyczące osób młodych, niepracujących, nieuczących się i nie szkolących się w województwie kujawsko – pomorskim przez Filipa Gołębiowskiego – kierownika badań w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Tego dnia uroczyście podpisano Umowę Partnerską przez ww. podmioty.
Seminarium umożliwiło również (przy zastosowaniu metod pracy warsztatowej takiej jak World Cafe) wstępną analizę problemów związanych z aktywizacją młodzieży oraz pozwoliło zredagować ogólny zarys rekomendacji, którym z kolei wnikliwie przyjrzą się już eksperci podczas swoich spotkań.
Seminarium pozwoliło również wykazać ogromną chęć spotkań międzysektorowych, radość z dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniem.

Prezentacje do pobrania:

 1. Informacje o projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”
 2. Prezentacja danych strategicznych WUP Toruń
 3. Młodzież na starcie
 4. Wstępne wyniki z badań
 5. Edukacja drogą do zatrudnienia
 6. Formy wsparcia oferowane przez PUP

Link do galerii zdjęć 

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]