Partycypacja w Planowaniu

Pasek logotypów Unii Europejskiej oraz Flaga Polski

Rozpoczęliśmy realizację projektu grantowego pn. „Partycypacja w Planowaniu”. Od listopada 2018 do grudnia 2020 będziemy wspierać gminy z całej Polski w procesach partycypacyjnego planowania przestrzeni. Realizować będziemy to wraz z Partnerem WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Projekt służy upowszechnianiu jak i również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysoka jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom, pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni. Dodatkowo pozytywnie wpłynie na życie lokalnych społeczności.

Dzięki bezpośredniemu wsparciu dla gmin realizujących procesy konsultacyjne, możliwe będzie podniesienie kompetencji i zwiększenie potencjału ich pracowników. Takie rozwiązania pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie administracji publicznej w kolejnych latach, w tym na stosowanie partycypacyjnych form podejmowania decyzji. Zakres szkoleń i warsztatów oferowanych dla pracowników gmin, przyczyni się do zdobycia wiedzy na temat współczesnych trendów w planowaniu przestrzennym. Dodatkowo pogłębią informacje o aspektach uwarunkowań decyzji planistycznych, oraz poznają dobre praktyki związane z procesami planowania z kraju i Europy. Ponadto pozwoli zrozumieć i nauczy wdrażać kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w planowaniu przestrzennym.

W trakcie projektu zrealizujemy procesy konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w 20 gminach Polski. Każdy z nich zrealizujemy w oparciu o grant, który również przyznamy gminom ze środków projektu w średniej wysokości 33.000,00 zł. Dodatkowo wypracowane w trakcie projektu rozwiązania i zebrane doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego, będą stanowiły przykład dla pozostałych gmin. Głównie w zakresie tego w jaki sposób można skutecznie włączać w konsultacje mieszkańców, oraz jakie innowacyjne metody sprzyjają ich efektywnej realizacji.

Cel główny projektu

To zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Będzie realizowany poprzez:

  • wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym;
  • upowszechnienie wiedzy i zwiększanie świadomości obywateli na temat społeczno-gospodarczych uwarunkowań procesu planowania przestrzennego.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Zatwierdzone procedury projektu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniu 7.01.2019 r. – pobierz

Harmonogram realizacji:

Regionalne spotkania informacyjne dotyczące zasad udziału w projekcie (do pobrania karta zgłoszeniowa tutaj)

Województwo Data spotkania Miejsce spotkania Godzina spotkania
mazowieckie 15.01.2019 WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, aleja Jana Chrystiana Szucha 16/46, 00-001 Warszawa 10.00-14.00  
warmińsko-mazurskie 16.01.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 10.00-14.00
zachodniopomorskie 18.01.2019 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Szczecinie „Sektor 3”, aleja Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego)  10.00-14.00
opolskie 21.01.2019 Sala konferencyjna im. Znaku Rodła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu 10.00-14.00
dolnośląskie 23.01.2019 Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor

3”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

10.00-14.00
łódzkie 24.01.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja Józefa Piłsudskiego 8, 90-368 Łódź, s. 624, 6 piętro, część A 10.00-14.00
lubelskie 25.01.2019 Urząd Miasta Lublin, Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin, Sala 104, I piętro
10.00-14.00
małopolskie 29.01.2019 Centrum Obywatelskie w Krakowie

ul. Reymonta 20/39 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana), 30-059 Kraków

sala konferencyjna „akwarium” 1w14

10.00-14.00
pomorskie 5.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, sala Okrągła im. Leona Bądkowskiego, parter 10.00-14.00
wielkopolskie 11.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sala 624 10.00-14.00
kujawsko-pomorskie 13.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń, sala Patio I piętro 10.00-14.00
śląskie 18.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 10.00-14.00

Rekrutacja (składanie aplikacji)
Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2019 roku do 25 marca 2019 roku. Przed złożeniem formularza aplikacyjnego zapraszamy wszystkie zainteresowane gminy do przesłania zgłoszenia na bezpłatne indywidualne spotkanie organizacyjno-wprowadzające w gminie – pobierz zgłoszenie tutaj. Nasi eksperci skontaktują się z Państwem i umówią termin spotkania.

Regulamin doboru gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu” – pobierz

Formularza aplikacyjny – pobierz

Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego stosowanych w projekcie – pobierz

Imienna lista miast średnich (255 miast, w tym 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów) – pobierz