Wspólnie dla Nieszawy

Wizualizacja rynku w Nieszawie po rewitalizacji

Fundacja Stabilo ma przyjemność po raz pierwszy realizować projekt edukacyjno-kulturoznawczy finansowany ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Projekt dotyczy społecznej inwentaryzacji Nieszawy, kujawsko-pomorskiego miasteczka rozciągającego się wzdłuż brzegu Wisły. Wyróżniającego się wyjątkową malowniczością krajobrazu kulturowego i przyrodniczego oraz znaczącym potencjałem kulturotwórczym i turystycznym. Walory Nieszawy zostały niejednokrotnie docenione przez artystów, odbywających tam plenery malarskie, i filmowców stanowiąc żywy plan zdjęciowy (Wiosna Panie Sierżancie, Ballada o Piotrowskim, Wesele 2, Lipowo).

W ramach projektu przeprowadzana jest kwerenda archiwalna dotycząca zabytkowej architektury najstarszej części miasta, specjaliści z Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego w Toruniu badają wybrane pierzeje metodą skaningu 3D i termowizji, eksperci przeprowadzają analizy zabykoznawcze, przyrodnicze i społeczne, a wolontariusze przeszkoleni w zakresie konsultacji społecznych i problematyki nieniszczących badań i wartościowania architektury, przeprowadzają społeczną inwentaryzację miasta szukając jego najpiękniejszych i najbardziej zdegradowanych fragmentów, odszukując przestrzenie ujęte na dawnych fotografiach, ucząc się z uważnością patrzeć na architekturę nie tylko w kontekście przestrzennym ale także historycznym i społecznym.

Żeby lepiej zrozumieć rolę Nieszawy w historii handlu wiślanego, w ramach Festiwalu Wisły, we współpracy z Nadwiślańską Organizacją Turystyczną, wolontariusze mieli okazję uczestniczyć w spływie łodziami płaskodennymi i zapoznać się z tradycjami flisackimi, które 1 grudnia 2022 roku zostały wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

W ramach zadania opracowywana jest również bezpłatna dla mieszkańców aplikacja, w której umieszczone będą opracowania inwentaryzacyjne, wizualizacje i wytyczne oraz materiały z konsultacji i warsztatów.

Całkowita wartość zadania: 59 000,00 zł

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa: 54 000,00 zł

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]