Dodatkowy nabór gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu”

Ogłaszamy dodatkowy nabór gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu”, który realizujemy w partnerstwie z WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Projekt służy upowszechnianiu jak i również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysoka jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom, pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni. Dodatkowo pozytywnie wpłynie na życie lokalnych społeczności. Co więcej, w ramach projektu gminy mogą uzyskać grant na realizację całego procesu konsultacji w wysokości ok 30 tys. zł. – Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie w zakładce „Partycypacja w Planowaniu”

Harmonogram dodatkowego naboru

Dodatkowy nabór odbywa się w terminie 27.02.2020-13.03.2020.
Gminy ubiegające się o grant przesyłają formularze aplikacyjne we wskazanym terminie na adres:

Fundacja Stabilo
ul. Fosa Staromiejska 30/6,
87-100 Toruń,
mail: biuro@stabilo.org.pl.

Aplikacje zostaną ocenione w terminie 14 dni od daty zamknięcia naboru przez 9-osobowy Zespół Ekspercki. Po ocenie na naszej stronie zostanie opublikowana lista gmin przyjętych do projektu.

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin dodatkowego naboru gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu” – pobierz  
  2. Formularza aplikacyjny – pobierz
  3. Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego stosowanych w projekcie – pobierz
  4. Imienna lista miast średnich (255 miast, w tym 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów) – pobierz
  5. Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni całkowitej ogółem – pobierz

Informacji na temat procesu rekrutacji udzielają: Adrian Stelmaszyk (tel. 694 056 428), Łukasz Broniszewski (tel. 501 241 442), e-mail: biuro@stabilo.org.pl.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]