Partycypacja w Planowaniu

Pasek logotypów Unii Europejskiej oraz Flaga Polski

Rozpoczęliśmy realizację projektu grantowego pn. „Partycypacja w Planowaniu”. Od listopada 2018 do grudnia 2020 będziemy wspierać gminy z całej Polski w procesach partycypacyjnego planowania przestrzeni. Realizować będziemy to wraz z Partnerem WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Projekt służy upowszechnianiu jak i również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysoka jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom, pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni. Dodatkowo pozytywnie wpłynie na życie lokalnych społeczności.

Dzięki bezpośredniemu wsparciu dla gmin realizujących procesy konsultacyjne, możliwe będzie podniesienie kompetencji i zwiększenie potencjału ich pracowników. Takie rozwiązania pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie administracji publicznej w kolejnych latach, w tym na stosowanie partycypacyjnych form podejmowania decyzji. Zakres szkoleń i warsztatów oferowanych dla pracowników gmin, przyczyni się do zdobycia wiedzy na temat współczesnych trendów w planowaniu przestrzennym. Dodatkowo pogłębią informacje o aspektach uwarunkowań decyzji planistycznych, oraz poznają dobre praktyki związane z procesami planowania z kraju i Europy. Ponadto pozwoli zrozumieć i nauczy wdrażać kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w planowaniu przestrzennym.

W trakcie projektu zrealizujemy procesy konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w 20 gminach Polski. Każdy z nich zrealizujemy w oparciu o grant, który również przyznamy gminom ze środków projektu w średniej wysokości 33.000,00 zł. Dodatkowo wypracowane w trakcie projektu rozwiązania i zebrane doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego, będą stanowiły przykład dla pozostałych gmin. Głównie w zakresie tego w jaki sposób można skutecznie włączać w konsultacje mieszkańców, oraz jakie innowacyjne metody sprzyjają ich efektywnej realizacji.

Cel główny projektu

To zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Będzie realizowany poprzez:

  • wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym;
  • upowszechnienie wiedzy i zwiększanie świadomości obywateli na temat społeczno-gospodarczych uwarunkowań procesu planowania przestrzennego.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Zatwierdzone procedury projektu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniu 7.01.2019 r. – Pobierz

Harmonogram realizacji:

Regionalne spotkania informacyjne dotyczące zasad udziału w projekcie (do pobrania karta zgłoszeniowa tutaj)

Województwo Data spotkania Miejsce spotkania Godzina spotkania
mazowieckie 15.01.2019 WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, aleja Jana Chrystiana Szucha 16/46, 00-001 Warszawa 10.00-14.00
warmińsko-mazurskie 16.01.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 10.00-14.00
zachodniopomorskie 18.01.2019 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Szczecinie „Sektor 3”, aleja Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego) 10.00-14.00
opolskie 21.01.2019 Sala konferencyjna im. Znaku Rodła Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu 10.00-14.00
dolnośląskie 23.01.2019 Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 10.00-14.00
łódzkie 24.01.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja Józefa Piłsudskiego 8, 90-368 Łódź, s. 624, 6 piętro, część A 10.00-14.00
lubelskie 25.01.2019 Urząd Miasta Lublin, Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin, Sala 104, I piętro
10.00-14.00
małopolskie 29.01.2019 Centrum Obywatelskie w Krakowie, ul. Reymonta 20/39 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana), 30-059 Kraków, sala konferencyjna „akwarium” 1w14 10.00-14.00
podkarpacie 30.01.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, sala 212 (II piętro) 10.00-14.00
podlaskie 1.02.2019 Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, Sala 202 10.00-14.00
pomorskie 5.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, sala Okrągła im. Leona Bądkowskiego, parter 10.00-14.00
świętokrzyskie 8.02.2019 Instytut Dizajnu w Kielcach, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, Sala Konferencyjna Instytutu Dizajnu 10.00-14.00
wielkopolskie 11.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sala 624 10.00-14.00
kujawsko-pomorskie 13.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń, sala Patio I piętro 10.00-14.00
śląskie 18.02.2019 Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, sala konferencyjna 10.00-14.00
lubuskie 18.02.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 10.00-14.00


Rekrutacja (składanie aplikacji):

Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2019 roku do 25 marca 2019 roku. Przed złożeniem formularza aplikacyjnego zapraszamy wszystkie zainteresowane gminy do przesłania zgłoszenia na bezpłatne indywidualne spotkanie organizacyjno-wprowadzające w gminie – pobierz zgłoszenie tutaj.

Nasi eksperci skontaktują się z Państwem i umówią termin spotkania.

  1. Regulamin doboru gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu” –pobierz  . W dniu 21.03.2019 nastąpiła zmiana regulaminu rekrutacji w paragrafie 4 pkt 4 w zakresie maksymalnej liczby punktów jakie gmina może otrzymać podczas rekrutacji: Liczba zwiększona z 10 do 11 pkt.
  2. Formularza aplikacyjny – pobierz
  3. Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego stosowanych w projekcie – pobierz
  4. Imienna lista miast średnich (255 miast, w tym 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów) – pobierz
  5. Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni całkowitej ogółem – pobierz

Wyniki naboru gmin do projektu z dnia 5.04.2019 r.

Szczegółowa lista aplikacji gmin przyjętych do realizacji (lista główna) – do pobrania w PDF

Szczegółowa lista aplikacji gmin przyjętych na listę rezerwową – do pobrania w PDF

Aplikacje nieprzyjęte do realizacji – szczegółowa lista do pobrania w PDF

Protokół z posiedzenia Zespołu Eksperckiego dotyczącego oceny i wyboru aplikacji.

Harmonogram warsztatów:

Broszura „Planowanie przestrzenne dla każdego”

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]