Inkubator NGO

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest jednym z ważnych elementów naszej misji. Dlatego z przyjemnością współpracowaliśmy przy trzech edycjach (2018, 2019 i 2020) Inkubatora NGO z Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Inkubator to wsparcie „na start” dla nowych organizacji pozarządowych z Bydgoszczy. 

Podczas realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego zarządzania organizacją oraz planowania jej rozwoju. Brali udział w spotkaniach warsztatowych oraz w indywidualnych konsultacjach z ekspertem ds. NGO – Łukaszem Broniszewskim.

Inkubator to nie tylko warsztaty i doradztwo, to również wymiana doświadczeń́, nowe znajomości oraz możliwość nawiązania współpracy i partnerstw w projektach.

Projekty były finansowane ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.