Konferencja: Jak epidemia wpłynęła na sytuację osób z chorobą Alzheimera?

3 września odbędzie się konferencja online dotycząca tego, jak epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację osób z chorobą Alzheimera. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć za pomocą platformy ZOOM.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska oraz Fundacja Stabilo zapraszają na konferencję:

„Jak epidemia wpłynęła na sytuację osób żyjących z chorobą Alzheimera, dobre praktyki i wnioski na przyszłość”.

Konferencja odbędzie się 3 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na link: https://us02web.zoom.us/j/86951257163

Konferencję można też śledzić na FB: https://www.facebook.com/events/935401973629392/

Dotychczas nasze wrześniowe konferencje charakteryzowały się tym, że w różnych miejscach Polski były organizowane spotkania lokalne połączone online z konferencją w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszano na nie lokalne władze, instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera, osoby chorujące, terapeutów. Spotkania te były okazją do zauważenia problemów i potrzeb rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera oraz do rozmów na ten temat w kontekście lokalnym. (Nagrania z konferencji są dostępne na stronie rzecznika praw obywatelskich w zakładce choroba Alzheimera.)

W tym roku sytuacja związana z epidemią zmusiła nas do zmiany formuły.

O problemach osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin zaczęliśmy we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich mówić już w czerwcu, organizując 3 webinaria stanowiące uzupełnienie tegorocznej konferencji:

Trudne sytuacje w opiece nad osobą z otępieniem, 16 czerwca 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/webinarium-trudne-sytuacje-w-opiece-nad-osob%C4%85-z-demencj%C4%85

Jak powinna wyglądać dobra komunikacja w rodzinie z osobą żyjącą z chorobą otępienną, 23 czerwca 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/webinarium-jak-powinna-wygladac-dobra-komunikacja-w-rodzinie

Problemy prawne opiekunów osób żyjących z chorobą otępienną, 30 czerwca 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/webinarium-problemy-prawne-opiekunow-osob-zyjacych-z-choroba-otepienna

Podczas spotkania 3 września chcemy poruszyć aktualne kwestie wpływu pandemii na codzienne życie osób z chorobą otępienną i ich opiekunów, jakie skutki spowodowały ograniczenia kontaktów społecznych – izolacja osób chorujących i opiekunów. Wspólnie zastanowimy się jak udzielać wsparcia opiekunom przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym. Pokażemy przykłady jak można sobie radzić mimo pandemii. Porozmawiamy także o działalności organizacji społecznych alzheimerowskich w tym trudnym czasie.

Na stronie wydarzenia na Facebooka będzie także dostępna transmisja. 

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy (PJN). 

Program

Część I 13:00 – 13:50 
➢ Powitanie – Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO oraz Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska 
➢ Wystąpienie prof. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich 
➢ Medyczne aspekty pozostawania w izolacji chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów – prof. Maria Barcikowska, lekarz specjalista neurolog, neuropatolog oraz prof. Tadeusz Parnowski, lekarz specjalista psychiatra, psychogeriatra 
➢ Potrzeby chorych i ich opiekunów w trakcie pandemii – Zygmunt Wierzyński 
➢ Nowatorski projekt pilotażowy– Dzienne Domy Pobytu (DDP) dla osób starszych na pierwszym etapie choroby otępiennej, w tym choroby Alzheimera – Elżbieta Bogucka, zastępczyni dyrektora ds. społecznych Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Część II 13:50 – 14:15 
➢ Społeczne aspekty osób pozostających w DPS-ach, a działania NGO – dobra praktyka na przykładzie Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Maria Leszczyńska, prezeska 
➢ Dyskusja – pytania, komentarze internautów – moderowanie Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo 

Część III 14:15 – 14:45 
➢ Społeczne aspekty chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów pozostających w domach, a działania NGO – dobre praktyki na przykładzie Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera oraz innych organizacji alzheimerowskich – prof. Grażyna Miłkowska, prezeska 
Dyskusja – pytania, komentarze internautów – moderowanie Łukasz Broniszewski, 

Część IV 14:45 – 15:00 
➢ Podsumowanie i zakończenie – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]