Warsztaty: Jak kontrolować organy władzy? – Skuteczne metody monitoringowe

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Jak kontrolować organy władzy? – Skuteczne metody monitoringowe”, które poprowadzi Alina Czyżewska – trenerka i aktywistka działająca w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Monitorowanie władzy jest bardzo istotnym elementem budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno mieszkańcy i mieszkanki, jak i aktywistki oraz aktywiści mają wiele możliwości patrzenia władzy na ręce. Dzięki tym działaniom procedury administracyjne, sposób tworzenia prawa czy wydatkowania środków są bardziej przejrzyste. Celem tych działań jest jawność życia publicznego.

Cel warsztatów

Chcemy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować jakie są możliwości monitorowania władz i jak je wykorzystać w działalności organizacji oraz aktywizmie obywatelskim. Efektem warsztatów będzie wspólne opracowanie Scenariusza Wprowadzenia Zmiany, w ramach którego zostanie przeprowadzony proces rzeczniczy na rzecz zmiany prawa.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jakie dokumenty gwarantują nam możliwość monitorowania władzy?
 • Jakie zasady regulują tworzenie prawa?
 • Jakie są zadania gminy i jaki możemy mieć na nie wpływ?
 • Jak złożyć wniosek budżetowy, wniosek o konsultacje społeczne czy inicjatywę uchwałodawczą?
 • Czym jest dostęp do informacji publicznej i jak z niego korzystać?
 • Kiedy i jak możemy złożyć skargę na urząd?
 • Jakie są możliwości działań rzeczniczych?
 • Co możemy zmienić w obecnych regulacjach?

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian w istniejącym prawie oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji scenariusza wprowadzenia zmiany.

Zgłaszać można się do 02.09.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostęp.ego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Program warsztatów dostępny jest tutaj

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz

Termin warsztatów: 05-06 września 2020

Miejsce: Hotel Heban, Małe Garbary 7, 87-100 Toruń

Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9-16. Niebawem udostępnimy dokładny program.

Prowadząca: 

Alina Czyżewska – Członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta w rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, koordynatorka Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej. Interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy przez organy władzy, wspiera obywateli i obywatelki. Fanka jawności i prawa do informacji. Czasem pisze o tym, co robi, na swoim blogu:  http://nicdoukrycia.mystrikingly.com/

Zapewniamy:

 • lunch i bufet kawowy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały warsztatowe,
 • certyfikat ukończenia warsztatów,

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt
finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Projekt ma następujące cele:

 • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
 • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
 • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
 • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]