Konferencja w Senacie o wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną

Na Konferencji w Senacie ” Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną” organizowana wspólnie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundację Stabilo padły ważne słowa i deklaracje. RPO zaapelował o zniesienie ubezwłasnowolnienia. A poza praktykami i ekspertami głos zabrały także osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

„Każdy Polak i każda Polka zasługują na szacunek, mają te same prawa i obowiązki, a gdy tego potrzebują, powinni uzyskać wsparcie państwa” – mówił marszałek Tomasz Grodzki.

Marszałek zapewnił, że senatorowie są otwarci na podejmowanie zmian, które będą sprzyjać upodmiotowieniu osób niepełnosprawnych, a także poprawie ich sytuacji życiowej.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich niezbędne jest zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienie innymi formami opieki nad osobą dorosłą. Przypomniał, że podczas swojej kadencji konsekwentnie postulował wprowadzenie systemu zindywidualizowanego wspierania podejmowania decyzji przez osoby obecnie ubezwłasnowolnione.

Wśród spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wymienił:

➡️ rozwój mieszkalnictwa wspomaganego,
➡️ dezinstytucjonalizację wsparcia,
➡️ dostęp do zatrudnienia
➡️ usługi asystenta osobistego.

Z potrzebą oddzielenia spraw osób niepełnosprawnych od kwestii politycznych zgodził się pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych minister Paweł Wdówik z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zgodził się też z postulowaną przez rzecznika praw obywatelskich potrzebą likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej systemem zindywidualizowanego wspierania podejmowania decyzji przez osoby obecnie ubezwłasnowolnione. Do udziału w „legislacyjnym wyścigu” zaprosił marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

W trakcie konferencji o swoich potrzebach i problemach mówili rzecznicy osób niepełnosprawnych intelektualnie: Aleksandra Skotarek, Dominika Kasińska i Michał Milka. Apelowali o traktowanie ich na równi z innymi, realizację prawa do samodzielności, prywatności, decydowania o własnym życiu. Jak mówili, radość daje im praca, umożliwiająca niezależność finansową i samodzielne funkcjonowanie.

„Jesteśmy ważni i wrażliwi mimo swoich ułomności, my także jesteśmy obywatelami tego kraju” – przekonywała Aleksandra Skotarek, aktorka Teatru 21 działającego w Warszawie.

Zaapelowała o wspieranie aktywności artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, dającej bezpieczeństwo, zmniejszającej poczucie wykluczenia. „Osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia, zainteresowania i zrozumienia” – mówiła Dominika Kasińska.

Jej zdaniem szczególnego wsparcia potrzebują dorosłe osoby niepełnosprawne, które znalazły się już poza specjalnym systemem edukacyjnym. Dla Michała Milka szczególnie ważne jest, aby osoby niepełnosprawne mogły zabierać głos w swoich sprawach.

Panele konferencyjne prowadził prezes Fundacji Stabilo Łukasz Broniszewski. Część naukową poświęcono modelom wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. O problematyczności inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną mówiła dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Problemy systemowego podejścia do organizacji niezależnego i samodzielnego życia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną naświetlił dr Jerzy Wolny z Politechniki Śląskiej. Kręgi wsparcia jako nowoczesny model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną przedstawiła dr Monika Zima-Parjaszewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

O swoich doświadczeniach z pracy z osobami niepełnosprawnymi mówili m.in. dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu Leszek Falis, prezes Stowarzyszenia Klub Otwartych Serc w Wieruszowie Henryka Sokołowska, Monika Karwacka, kierowniczka ŚDS Kamyk ze Stowarzyszenie na TAK w Poznaniu i Marta Hewelt, prezeska Fundacji Arkadia z Torunia.

Podsumowując konferencję, Barbara Imiołczyk, kierująca Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazała na potrzebę systemowego, holistycznego i podmiotowego podejścia do wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak mówiła, różnymi słowami podkreślano, że w centrum działania zawsze powinien być człowiek, traktowany podmiotowo i z szacunkiem.

Za kluczowe należy uznać współpracę wszystkich instytucji zaangażowanych w pomoc. Jak zaznaczyła, nasz system jest zbyt często niedrożny, marnuje się zbyt wiele pracy i pieniędzy przy przejściu z systemu edukacyjnego do pomocy społecznej. Należy więc zrobić wszystko, żeby osoby niepełnosprawne nie pozostawały poza systemem po zakończeniu edukacji. Jako kolejną ważną kwestię wskazała wsparcie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wierzymy, że takie konferencje na poziomie centralnym mają ogromne znaczenie i doprowadzą do faktycznej zmiany systemowej w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami:

Wywiad z Łukaszem Broniszewskim i Celiną Kamecką-Antczak na portalu Ekonomiaspoleczna.pl
https://ekonomiaspoleczna.pl/wyspy-dobrych-praktyk/

Pełna relacja na stronie Senatu RP:
https://www.senat.gov.pl/…/art,13002,konferencja-modele-wsp…

Relacja na stronie RPO:
https://www.rpo.gov.pl/…/konferencja-online-modele-wsparcia…

Nagranie z konferencji:
https://www.facebook.com/broniszewski.lukasz/videos/10218727058876118

Zdjęcia: Kancelaria Senatu

Tekst relacji na podstawie publikacji na stronie Senatu RP.

#DziałamydlaZmiany

Patronaty: ngo.pl i Ekonomiaspoleczna.pl

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]