Podpisanie porozumienia w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 4 kwietnia 2017 podpisaliśmy porozumienie o współpracy w ramach

projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-

pomorskim” z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Bardzo dziękujemy Panu Kuratorowi Markowi Gralikowi za zaangażowanie na rzecz wypracowania

większej dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami.