Spotkanie członków sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

W dniach 28-29 marca 2017 roku członkowie zespołu Fundacji Stabilo uczestniczyli w spotkaniu członków sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. W trakcie pierwszego dnia realizowane były warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów metodą Design Thinking. Wiedzę i umiejętności przekazane przez trenerów z PwC z pewnością wykorzystamy w praktyce!

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od przedstawienia założeń i możliwości aplikacyjnych do inkubatora innowacji TransferHUB oraz zasadach współpracy NGO z mediami publicznymi w zakresie informowania o prowadzonej działalności społecznej.

Dalsza część dnia związana była z końcem kadencji Rady sieci PIRP i przedstawieniem raportu z dotychczasowej działalności sieci.

Moment kulminacyjny spotkania stanowiły wybory Rady PIRP na kolejną dwuletnią kadencję (2017-2019). Niezmiernie nam miło poinformować, że Fundacja Stabilo została nowym członkiem Rady sieci PIRP. Pozostałe organizacje w Radzie, którym serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję owocnej współpracy to:

Fundacja Aktywizacja

Stowarzyszenie Yawa

Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce

Fundacja Integralia

Fundacja Innowacja i Wiedza

Stowarzyszenie „Spoza”

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]