Certyfikowane kursy w ramach Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kompetencji i Kwalifikacji

Projekt został zakończony. Dziękujemy wszystkim uczestnikom kursów!

Masz ukończone 18 lat?

Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego?

Chcesz nabyć, podnieść lub uzupełnić posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności?

Zarejestruj się, to ważne!

Razem z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego oferujemy dofinansowane w 90% kursy realizowane w dziedzinach stanowiących inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Grafik komputerowy (czas trwania 8 dni*10h, wkład własny uczestnika 467,50 zł, certyfikat) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Programowanie aplikacji WEB (czas trwania 4 dni*10h) – BEZ WKŁADU WŁASNEGO UCZESNIKA – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Programowanie Android (czas trwania 5 dni*8h) – BEZ WKŁADU WŁASNEGO UCZESNIKA – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Operator maszyn CNC (czas trwania 8 dni*10h, wkład własny uczestnika 310,00 zł, certyfikat) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Przedstawiciel handlowy (czas trwania 7 dni*8h, wkład własny uczestnika 167,05 zł, certyfikat) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera (czas trwania 10 dni*8h, wkład własny uczestnika 206,00 zł, certyfikat) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Pracownik Biurowy z Elementami Grafiki Komputerowej (czas trwania 10 dni*8h, wkład własny uczestnika 210,00 zł, certyfikat) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Agile Project Management (czas trwania 2 dni*8h, wkład własny uczestnika 277,17 zł, certyfikat) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Programowanie aplikacji IOS 346,25 zł – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • Barman 215,50 zł – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kursy odbędą się stacjonarnie w miejscowościach jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.

Terminy kursów zostaną ustalone w miarę napływu zgłoszeń.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na kontakt od nas.

Odezwiemy się, jak uformuje się grupa na kurs.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się w celu dopełnienia formalności związanych z udziałem w projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Osoba odpowiedzialna: Nina Szrejder

tel. 887 788 041

e-mail: n.szrejder@stabilo.org.pl


Szczegółowe informacje o kursach:

GRAFIK KOMPUTEROWY – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Kurs pozwala na uzyskanie kwalifikacji grafika komputerowego i certyfikatu ICVC lub równoważnego. Podczas kursu uczestnicy pracują w Adobe Photoshop.

Ramowy program szkolenia:

 • Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej, rodzaje grafiki (grafika rastrowa – bitmapowa, wektorowa – obiektowa, porównanie)
 • Podstawowe pojęcia (punkt, piksel, linia, obraz rastrowy, obraz wektorowy, rozdzielczość)
 • Pojęcie barwy/koloru (RGB, CMY/CMYK, HSV, HLS)
 • Formaty plików graficznych
 • Podstawowy sprzęt
 • Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
 • Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego
 • Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów rastrowych
 • Tworzenie zaznaczeń
 • Podstawowe operacje na warstwach, retusz, nowe obiekty
 • Dopasowanie obrazu
 • Malowanie i wypełnienia
 • Retusz obrazu
 • Tworzenie nowych obiektów
 • Przekształcanie obiektów
 • Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
 • Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego
 • Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów wektorowych
 • Tworzenie obiektów wektorowychWprowadzanie i edycja tekstów
 • Animacja obiektów
 • Narzędzia i obszar roboczy
 • Tworzenie prostych animacji wykorzystując dostępne narzędzia
 • Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie
 • Przygotowanie obrazów do druku
 • Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu, social media

PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEB

Kurs pozwala na uzyskanie kompetencji programowania aplikacji WEB, uczestnik zdaje egzamin wewnętrzny i otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Ramowy program szkolenia:

 • budowa aplikacji internetowej
 • środowiska programistyczne
 • zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych
 • tworzenie skryptów
 • wykorzystanie frameworków

Termin: 2 weekendy – 2,3 i 9,10 grudnia 2023, godz. 8 – 16

Lokalizacja: Toruń

Liczba wolnych miejsc: 4

Stack technologiczny: HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, SCSS, Tailwind, Bootstrap


PROGRAMOWANIE ANDROID

Ramowy program szkolenia:

 • Architektura i API systemu Android, cykl życia aplikacji
 • Omówienie Android Studio
 • Testowanie aplikacji na emulatorach i urządzeniach
 • Gradle
 • Komponenty i Aktywności aplikacji, cykl życia
 • Tworzenie interfejsu użytkownika, rodzaje layoutów
 • Przechowywanie danych – prefsy
 • Wyświetlanie kolekcji danych, adaptery
 • Korzystanie z Fragmentów
 • Korzystanie z Dialogów
 • Obsługa Mapy
 • Przechowywanie danych – SQLite

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie wewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.


OPERATOR MASZYN CNC – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Ramowy program szkolenia:

Moduł I:

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Pasowania części maszyn
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna – czytanie
 • Narzędzia miernictwa warsztatowego
 • Podstawowe metody obróbki skrawaniem: Rozwiercanie

Moduł II:

 • Narzędzia skrawające: Materiały narzędziowe
 • Budowa narzędzi skrawających.
 • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
 • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
 • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
 • Zasady BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC
 • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC: Centra obróbcze
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 • Zespoły napędowe
 • Układy pomiaru położenia i przemieszczenia
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie

Moduł III:

 • Programowanie w układzie przyrostowym
 • Programowanie przemieszczeń liniowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
 • Programowanie interpolacji kołowej
 • Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji długości narzędzia
 • Programowanie czasowego postoju
 • Programowanie cykli obróbkowych

Moduł IV:

 • Budowa i charakterystyczne cechy obrabiarek CNC
 • Procedura uruchamiania i wyłączania maszyny
 • Tryby pracy obrabiarki
 • Uzbrojenie obrabiarki
 • Określenie wartości korekcyjnych narzędzi
 • Mocowanie i ustawienie półfabrykatu
 • Ustawianie punktu zerowego przedmiotu
 • Najazdy kontrolne
 • Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
 • Napisanie programu na obrabiarce
 • Symulacja obróbki na maszynie
 • Wdrożenie nowego programu

Realizacja i zakres kursu – zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej, która będzie potwierdzać nabycie kwalifikacji przez uczestników szkolenia. Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym przeprowadzonym pod nadzorem jednostki certyfikującej TÜV Rheinland / TÜV Nord Polska lub równoważnej i otrzyma certyfikat.


PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Kultura sprzedaży
 • Sztuka negocjacji
 • Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy
 • Elementy towaroznawstwa handlowego
 • Dokumentacja handlowa i magazynowa
 • Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji i otrzyma certyfikat.


PRACOWNIK POMOCNICZY W HANDLU I ADMINISTRACJI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Podstawy działania biura
 • Rodzaje dokumentów w pracy biurowej
 • Redagowanie pism
 • Dokumentacja handlowa
 • Organizacja obiegu dokumentów
 • Przyjmowanie korespondencji
 • Zasady przechowywania dok. i urządzeń księgowych
 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Obsługa klientów- Struktura rozmowy z klientami
 • Ekologia i zagospodarowanie surowców wtórnych w biurze
 • Zajęcia komputerowe – praca w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, poczta e-mail

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji i otrzyma certyfikat.


PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Redagowanie pism i listów, raportów
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych
 • Czynności kancelaryjne
 • Fazy obiegu pism
 • Rozmowy telefoniczne
 • Podstawy pracy z komputerem
 • Zasady pracy w systemie Windows
 • Konfigurowanie interfejsu użytkownika
 • Praca na plikach, folderach, skróty
 • Instalowanie i deinstalowanie
 • Podstawy pracy w sieci
 • Wyszukiwanie danych w Internecie
 • Media społecznościowe
 • Korzystanie z komunikatorów internetowych
 • Rejestracja on-line
 • Bezpieczeństwo danych
 • Przetwarzanie tekstów
 • Zastosowanie grafiki w dokumencie
 • Arkusze Kalkulacyjne
 • Grafika komputerowa

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji i otrzyma certyfikat.


AGILE PROJECT MANAGMENT – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Podejście Agile
 • Pryncypia, zmienne projektowe
 • Fazy zarządzania
 • Czynniki sukcesu
 • Proces DSDM
 • Kluczowe praktyki
 • Cykl życia projektu
 • Agile Game: Agile Warrior

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji i otrzyma certyfikat.


PROGRAMOWANIE APLIKACJI IOS – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Ramowy program szkolenia:

 • Swift a Objective-C
 • Dlaczego skupimy się na Swift
 • Architektura Swift
 • Omówienie interfejsu XCODE
 • Pierwszy projekt w XCODE
 • CocoaPods oraz prezentacja popularnych bibliotek
 • Praca ze Storyboard-em, XIB – wizualizacja aplikacji
 • Systemowe kontrolki
 • Auto Layout
 • UIAppearance, szybka zmiana wyglądu kontrolek
 • CALayer, czyli rysowanie kształtów
 • UITableView oraz UICollectionView

Uczestnicy kursu poznają język Objective-C, w którym pisze się aplikacje, a także SDK i API dostępne dla programistów piszących aplikacje na urządzenia z systemem iOS. Kurs koncentruje się przede wszystkim na praktycznym wykorzystaniu Objective-C i SDK iOS do tworzenia aplikacji mobilnych na platformę iOS (iPad oraz iPhone).

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie wewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.


Barman – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

  Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • Rodzaje napojów alkoholowych
 • Rodzaje napojów bezalkoholowych
 • Podział alkoholi
 • Omówienie prostych potraw i cygar
 • Sposoby rozliczeń w barze
 • Zasady prowadzenia dokumentacji barowej
 • Zastosowanie i korzystanie z programów gastronomicznych
 • Psychologia gości
 • Zasady postępowania w trudnych sytuacjach
 • Przygotowywanie napojów ciepłych i zimnych
 • Sposoby serwowania napojów
 • Zasady łączenia napojów z potrawami
 • Przygotowywanie i serwowanie cocktaili
 • Dobieranie szkła i narzędzi do miksowania
 • Odmierzanie ingrediencji i dekorowanie drinka
 • Używanie miar barowych i wykorzystywanie niezbędnego sprzętu w barze
 • Przygotowywanie i serwowanie prostych potraw

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji i otrzyma certyfikat.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:


Najczęściej zadawane pytania

Projekt „Kujawsko- Pomorskie Centrum Kompetencji i Kwalifikacji” realizowany jest w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]