Zapraszamy do zapoznania się z Raportami oraz na spotkania konsultacyjne dotyczące modelów wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapraszamy do zapoznania sie z raportami dotyczącymi modeli wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

  1. Podmioty i formy wsparcia osób chorych i zaburzonych psychicznie w województwie kujawsko- pomorskim. Badanie przeprowadzone przez Fundację „Wiatrak” w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. – pobierz
  2. Osoby chore psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi w otoczeniu instytucjonalnym w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań do projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” (POWER.04.01.00-IZ.00-00-002/15). – pobierz

Między 11 a 18 lipca br. w pięciu miastach regionu odbędą się spotkania służące konsultacjom i ulepszeniu modelu – w trakcie każdego spotkania model zostanie zaprezentowany i omówiony, a następnie przedyskutowany z uczestnikami. Spotkanie ma charakter tzw. warsztatu przyszłościowego, a to oznacza, że każdy z uczestników będzie mógł model ocenić, skrytykować, zaproponować inne rozwiązania i wpłynąć na jego kształt.

Na spotkania zaproszeni są wszyscy, którzy na co dzień wspierają osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, także członkowie ich rodzin. Spotkania odbędą się w następujących miejscowościach i terminach:
Włocławek, 11 lipca br. (poniedziałek) w godz. 12:00-16:00
Brodnica, 12 lipca br. (wtorek) w godz. 11:00-15:00
Bydgoszcz, 13 lipca br. (środa) w godz. 12:00-16:00
Toruń, 15 lipca br. (piątek) w godz. 12:00-16:00
Chełmno, 18 lipca br. (poniedziałek) w godz. 11:00-15:00

Więcej informacji i zgłoszenia: http://federacja-ngo.pl/tworzymy-model-wsparcia-dla-osob-z-zaburzeniami–spotkania-,403,l1.html

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]