W ramach nowego projektu “Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, który rozpoczęliśmy w listopadzie, chcemy wesprzeć organizacje w budowaniu potencjału [...]

Razem stwórzmy – Wspólny Plan! Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez gminy z całej Polski konsultacji społecznych planów lub studiów zagospodarowania [...]

Organizacje pozarządowe mają do wypełnienia wiele ról. Wśród nich jest m.in. rola rzecznika grup słabiej reprezentowanych i spraw społecznie  ważnych. [...]