Konferencja: Kryzys psychiczny u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych

6 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się konferencja poświęcona kryzysom psychicznym u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych.

Działacze i osoby aktywne w sprawach publicznych lokalnie coraz częściej czują się wypaleni. Postanowili o tym porozmawiać i wspólnie poszukać rozwiązań. Spotkanie odbędzie się 6 lutego w Biurze RPO i będzie transmitowane. Dołącz do nas online, jeśli działasz społecznie, jeśli znasz aktywistów i rozumiesz, jak ważna jest ich praca dla lokalnej społeczności. Dowiesz się, jaka jest skala problemu, jak go widzą eksperci i co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić.

Ludzie pełni empatii i wrażliwości często podejmują działania i wybierają zawody związane z pomaganiem i wspieraniem innych. Pracują w organizacjach pozarządowych na etatach lub jako wolontariusze. Starają się zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Aktywistki i aktywiści, ich pomysłowość i zaangażowanie pozwala zmieniać Polskę na lepsze. Działacze są potrzebni zarówno na wsiach jak i w dużych aglomeracjach, do zastopowania nielegalnego wysypiska śmieci w pobliskim lasku, jak i obrony demokracji.

Nie zawsze ich praca jest jednak doceniana a nawet dostrzegana, co może wywoływać zniechęcenie i frustrację. Od kilku lat działacze organizacji pozarządowych i aktywiści coraz częściej też stają się ofiarami różnego rodzaju presji, nacisków, a nawet hejtu i przemocy słownej i fizycznej związanej z tym co robią.

Broniąc demokracji, praw człowieka, przyrody, obywatelki i obywatele stają się często ofiarami przemocy werbalnej i zorganizowanej nagonki w przestrzeni publicznej. Osoby wierzące głęboko w ideały dobra wspólnego, i działające na jego rzecz czasem płacą za to cenę np. w postaci obniżenia nastroju czy stanów lękowych.

 • Tak było z Katarzyną czołową działaczką organizacji ekologicznej w Polsce, która nagle poczuła, że nie daje rady działać, występować publicznie, że czuje ataki paniki.
 • Ktoś inny został wyrzucony z pracy za udział w manifestacjach w obronie wolnych sądów lub został wyszydzony przez lokalną prasę.
 • Przeciwko działaczom wytaczane są coraz cięższe działa (ostatnio agencja PR przeciwko organizacji WWF).
 • Działacze często długo nie zdają sobie sprawy z tego, co się z nimi dzieje. Przestają działać bo tracą zapał lub odczuwają lęk.
 • Ich macierzyste organizacje skupione często na pozyskiwaniu funduszy i papierologii nie wypracowały procedur pomocowych, nie wiedzą kiedy i jak pomóc.

Nie działa także publiczny system w zakresie ochrony zdrowia/wsparcia psychicznego dla osób w kryzysie psychicznym.

Działacze poprosili o pomoc RPO.

Aby ustalić, czy problem rzeczywiście występuje Adam Bodnar zaproponował spotkanie (6 lutego) podczas, którego sami działacze i aktywiści opowiedzą o tym co ich spotyka. We współpracy z Uniwersytetem SWPS opracowano też sondaż- ankietę dotyczącą problemu związanego m.in. z wypaleniem zawodowym, brakiem satysfakcji.

Ankietę wypełniło w dniach 21-27 stycznia blisko 700 osób.

Wyniki ankiety wśród aktywistów zostaną przedstawione podczas konferencji 6 lutego w Biurze Rzecznika Praw Obywartelskich w Warszawie.

Pierwsza część konferencji będzie transmitowana online (w godz. 10.00-13.00) na stronie www.rpo.gov.pl i www.ngo.pl

W drugiej części uczestnicy spotkania będą metodą konsultacji społecznych World Cafe rozmawiać o możliwych działaniach i wspólnie opracowywać rekomendacje zarówno dla samych działaczy jak i dla zarządów i liderów organizacji pozarządowych oraz ruchów nieformalnych.

Będzie reprezentacja osób, które mogą opowiedzieć o problemie z własnego doświadczenia i poszukać wspólnych rozwiązań metodą World Cafe. Będą przede wszystkim działacze NGO i aktywiście z całej Polski, psycholodzy, psychiatrzy, prawnicy.

Wystąpienia z konferencji, raport (wyniki sondażu z opracowaniem) oraz rekomendacje ze stolików opublikujemy na stronie RPO oraz partnerów. Ze względu na ogromne zainteresowanie tematem jeszcze w tym roku odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące tego problemu.

Część transmitowana online

 • Otwarcie konferencji – dr hab. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich
 • 10.15 – Zagrożenia demokracji i rola społeczeństwa obywatelskiego – prof. Radosław Markowski – socjolog, politolog, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS
 • 10.45 – Dzielne i dzielni w opałach. O kryzysie psychicznym działaczek i działaczy NGO i ruchów nieformalnych – Katarzyna Jagiełło (ekspertka ds. różnorodności biologicznej, aktywistka ekologiczna, feministka)
 • 11.00 – Stres pourazowy, wypalenie zawodowe – czyli nowe problemy i wyzwania dla psychiatrów i psychoterapeutów w kontekście zmian społecznych i klimatycznych oraz prezentacja sprawdzonych praktyk do zastosowania przez organizacje pozarządowe – Bianca-Beata Kotoro – psycholog społeczny, psychoterapeutka, Instytut Psychologiczno-Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń ” BEATA VITA”
 • 11.30 – Kondycja Trzeciego sektora w Polsce. Nowe wyzwania – Jakub Wygnański – socjolog, działacz społeczny, prezes zarządu fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

12.00 Dyskusja

 • 12.30 – Prezentacja wyników badania dotyczącego kryzysu psychicznego osób działających w NGO oraz aktywistów i aktywistek z ruchów nieformalnych dr Marzena Cypryańska-Nezlek – psycholożka społeczna, Uniwersytet SWPS

13.00 Zakończenie transmisji

Debata stolikowa World Café

 • 13.45  – Przy pięciu stolikach usiądą psychiatrzy, psycholodzy, przedstawiciele NGO, samorządowcy, prawnicy, edukatorzy, którzy metodą partycypacyjną będą szukać możliwych rozwiązań problemu.

Prowadzenie: Łukasz Broniszewski – działacz społeczny, filozof, ekspert ds. konsultacji społecznych – prezes zarządu Fundacji Stabilo.

 • 15.45 – prezentacja rekomendacji (przedstawiciele poszczególnych stolików przedstawią swoje pomysły na działania, rekomendacje)
 • 16.45 – podsumowanie

Organizator: Rzecznik Praw Obywatelskich

Partnerzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Fundacja Stabilo

Partner medialny: NGO.PL

Czas: 6 lutego 2020 r. godz. 10.00 – 17.00

Miejsce: sala konferencyjna im. Wł. Bartoszewskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]