Kryzys psychiczny u osób działających w NGO i ruchach nieformalnych. Profilaktyka i wsparcie

24 czerwca 2020 r. od godz. 10:00 na platformie ZOOM odbędzie się druga odsłona konferencji poświęconej kryzysom psychicznym u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych. Tym razem chcemy przede wszystkim porozmawiać o tym jak im zapobiegać. Przedstawimy także rekomendacje wypracowane przez blisko trzy miesiące w grupach roboczych.

Konferencja stanowi kontynuację działań zainicjowanych jesienią 2019 roku i omawianych podczas konferencji 6 lutego bieżącego roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas niej omawialiśmy m.in. problemy związane z kryzysami psychicznymi w organizacjach pozarządowych i ruchach nieformalnych i brakiem rozwiązań systemowych w takich sytuacjach. Przedstawiliśmy także wyniki badania przeprowadzonego z myślą o konferencji całym projekcie wsparcia dla ruchów społecznych w zakresie dobrostanu psychicznego. Relację z pierwszej konferencji oraz raport z badań można zobaczyć tu:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kryzys-psychiczny-u-aktywistow-konferencja-u-rpo
Podczas konferencji, w jej części warsztatowej metodą World Cafe opracowane zostały wstępne diagnozy problemów związanych z kryzysami psychicznymi w organizacjach społecznych i ruchach nieformalnych oraz rekomendacje do działań. Grupy kontynuowały pracę przez kolejne miesiące w formule zdalnej.

Na konferencji 24 czerwca zaprezentowane zostaną wyniki dotychczasowych prac, tj. rekomendacje do poradnika dla zarządów organizacji oraz dla aktywistów i aktywistek w kryzysie, rekomendacje prawne, rekomendacje dotyczące działań w czasach pandemii.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

10.15 – 10.30 Wystąpienie – prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

10.30 – 10.40 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie…” – Alina Czyżewska, aktorka i działaczka społeczna

10.40 – 10.50 „Pomimo trudności do przodu – czyli jak mierzyć się z kryzysem własnym i organizacji” – Agata Passent, felietonistka, prezeska Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej

10.50 – 11.20 Prezentacja i podsumowanie prac grup roboczych, powołanych podczas pierwszej konferencji poświęconej kryzysom psychicznym, zorganizowanej w Biurze RPO 6 lutego 2020. Grupy pracowały nad przygotowaniem rekomendacji i poradników dla działaczy i zarządów organizacji pozarządowych. Dotychczasowy
dorobek przedstawia koordynatorki i koordynatorzy poszczególnych zespołów:

  • Jak sobie radzić w dobie pandemii COVID-19? – dr Marzena Cypryańska-Nezlek
  • Wsparcie dla działaczek/działaczy w kryzysie – Bianca Beata Kotoro
  • Poradnik dla zarządów organizacji społecznych – Łukasz Broniszewski
  • Obszar zmian prawnych i systemowych – Magdalena Wilczyńska

11.20 – 11.50 PRZERWA

11.50 – 12.00 „Sytuacja aktywistów i aktywistek LGBT+ i działających na rzecz innych grup dyskryminowanych” – Natalia Sarata, Fundacja RegenerAkcja

12.00 – 12.10 „Wstępne wyniki badania dotyczącego wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii” – Monika Stec, Fundacja Culture Shock

12.10 – 12.20 Testowanie pilotażowego modelu wsparcia psychologicznego dla wrocławskich NGO-sów – Damian Wojciech Dudała, Fundacja Instytut Badan i Rozwoju Lokalnego

12.20 – 12.50 Równoległa praca w wybranej grupie roboczej/ konsultacje

  • Jak sobie radzić w dobie pandemii COVID-19? – dr Marzena Cypryańska-Nezlek
  • Wsparcie dla działaczek/działaczy w kryzysie – Bianca Beata Kotoro
  • Poradnik dla zarządów organizacji społecznych – Łukasz Broniszewski
  • Obszar zmian prawnych i systemowych – Magdalena Wilczyńska

12.50 – 13.20 Podsumowanie pracy w grupach

13.20 – 13.30 Podsumowanie konferencji

Konferencje prowadzi: Łukasz Broniszewski – Prezes Fundacji Stabilo

Spotkanie odbędzie się na ZOOM (nie wymaga rejestracji):

https://us02web.zoom.us/j/84470976633

Będzie także dostępna transmisja na Facebook:  https://www.facebook.com/events/2322896414682315/?active_tab=discussion

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i włączenia się do dalszych prac. Wydarzenie jest otwarte zarówno dla osób, które uczestniczyły w poprzedniej konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i dla nowych osób zainteresowanych tym tematem.

Organizatorzy konferencji: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacja Stabilo

Partner merytoryczny: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Współorganizatorzy: Instytut Psychologiczno-Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń BEATA VITA, Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU, Fundacja Culture Shock, Fundacja RegenerAkcja, Fundacja Instytut Badan i Rozwoju Lokalnego

Partner medialny: ngo.pl

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]