Zapraszamy na warsztaty dotyczące ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zapraszamy do zgłaszania się na bezpłatne warsztat pn. „Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym”, który odbędzie się w dniach 10-11.02.2018 r. a poprowadzą go dr Karolina Zimna-Kawecka oraz Paulina Szczurek. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Warsztat dotyczący nowelizacji ww. ustawy, skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tą tematyką: pracowników, członków, wolontariuszy.

Zakres tematyczny warsztatów: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a szczególnie jej nowelizacja z czerwca 2017 r. Chcemy przyjrzeć się możliwościom wpływania organizacji pozarządowych na politykę i prawo lokalne względem zabytków w województwie, gminie czy mieście.

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa. Przedmiotem będzie działalność w zakresie dziedzictwa i wsparcie w przygotowaniu zmian w swoim otoczeniu (np. w zakresie promowania tworzenia uchwał samorządowych o możliwości dofinansowania remontów zabytków ujętych w gminnych ewidencjach zabytków).

Zapewniamy:

  • lunch i bufet kawowy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały warsztatowe,
  • certyfikat ukończenia warsztatów.

Zgłosić można się do dnia 07.02.2018 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki. Projekt ma następujące cele:

  • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
  • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
  • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
  • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]